1. CIBSE 2019 - 22 a 26 de Abril de 2019

2. WER 2019 -  13 a 16 de Agosto de 2019.

3. RE 2019 - 23 a 27 de Setembro de 2019.

        4. CLEI 2019 - 30/09 a 04/10 de 2019.

        5. iStar 2019 - 4 de novembro de 2019

 

 - 30/09 a 04/10 de 2019.